Kirin Olduğu Yerde Büyüyen Bir Dizi Bakteri

Biyofilm, bakterileri içinde barındıran, onlara hayatta kalma ve dış etkenlerden korunma konusunda daha fazla olanak sağlayan bir tür organik zarftır. Bir biyofilm, görsel olarak “temiz” görünebilen bir yüzey üzerinde mevcut olan organik veya inorganik madde kalıntısıyla oluşmaya başlar.Bu organik madde birikimi (örneğin yiyecek artıkları), bakterilerin yüzeye tutunması için uygun bir ortam oluşturur ve böylece ilk koloniyi oluşturan küçük, çok ince bir tabaka oluşturur.

Zamanla çeşitli maddeleri, besinleri ve diğer bakterileri bünyesine katan bu katman, birbirlerine “bağlanan” ve sahip oldukları doğal yapılardan yararlanarak parçacıkları tutan bakterilerin de aktif rolü sayesinde olgunlaşır.Çok uzun süre olgunlaşması ve yerleşmesi için serbest bırakılan bir biyofilm, yüzeye ayrılmaz bir şekilde bağlanacak ve daha sonra olumsuz koşulların varlığında bile içindeki bakteri formlarını destekleyebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

İş Yerinde Çapraz Kontaminasyon

Bir yüzey temizlendiğinde bile görülemeyecek kadar kir gizli kalabilir.Bu nedenle gıda sektöründe bakteri topluluklarının gıda yüzeylerinde saklanabileceğine dair haklı bir korku var.Biyofilmi oluşturan mikroorganizmalardan bazıları insanlar için patojen olabilir.

Bahsedildiği gibi yüzeylerde oluşan biyofilm, yüzeyler uygun şekilde temizlenmediğinde ve sterilize edilmediğinde verimli bir zemin bulur ve yağ veya protein kalıntıları bırakır.

Kirlenme riskinin en yüksek olduğu noktalar, ulaşılması ve dolayısıyla temizlenmesi en zor olan noktalardır (contalar, filtreler, bağlantılar vb.).

Sadece bu değil, özellikle gıda sektöründeki çalışma ortamlarında biyofilm nedeniyle çapraz kontaminasyon da meydana gelebilir, yani bakteriler gıdaya bulaşarak onu kirletebilir.

Korunma Tedaviden Daha İyidir

Tüketicilerin ve aynı zamanda sektördeki operatörlerin güvenliğini korumak için fabrikalarda temizlik ve hijyenin üst düzeyde tutulması ve böylece biyofilm oluşumunun önlenmesi büyük önem taşır.

Öncelikle yüzeylerdeki varlığının tespit edilebilmesi için analitik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.Daha sonra periyodik temizlik vardiyaları oluşturmak ve tüm yüzeyleri derinlemesine temizleyerek oluşumunu önleyebilecek bir sistemle donatmak gerekir. Ayrıca; biyofilmin yapışması, paslanmaz çelikten plastik malzemelere kadar, özellikle işaretlenmiş veya hasar görmüşse hemen hemen her malzeme üzerinde meydana gelebilir.

Kolaylık ve etkinlik açısından, merkezi vakum sistemi her bakımdan bu soruna kesin çözüm olabilir. Çünkü bakteriler için üreme alanı haline gelebilecek tüm kir ve üretim atıklarını tamamen temizleyebilir.

Son olarak, etkili olabilmesi için belirli özelliklere uyması gereken ve bakterilerin her durumda direnç geliştirebileceği deterjanların kullanımından farklı olarak, vakumlamayla bu rahatsızlıkların da önüne geçilebilir.

SON HABERLER:

Gıda Tesisleri

Sıcak Fırınların Temizlenmesi

Fırınların soğumasını beklemeye gerek yoktur. Yalıtımlı temizlik seti sayesinde fırınlar sıcakken de temizlik yapılabilir. Böylece iki üretim arasında beklemeye gerek kalmaz. Operatör fırın sıcakken de

DEVAMINI OKU

İLETİŞİM FORMU